Hanna Olejnik

HANNA OLEJNIK 


          …instruktorka w Młodzieżowym Domu Kultury. Lubi oglądać dobre filmy, czytać reportaże, oglądać zdjęcia fotoreporterów, i pod ich urokiem sama też pisze i fotografuje. Swoją dziennikarską wiedzą dzieli się z innymi, próbując zachęcić młodych najpierw do dyskutowania, a potem do pisania, wyrażania swoich myśli, komentowania, dbając o to, by owe myśli ubrać w prasową – dziennikarską formę. Gdy ,,pastwi się” nad tekstami młodych adeptów dziennikarstwa, z uśmiechem ich przekonuje, że ,,sztuka pisania to… sztuka skracania”. W MDK prowadzi też zajęcia teatralne. Podczas tych zajęć – i teatralnych, i dziennikarskich – przekazuje młodym uczestnikom, że istotne w poczynaniach są: pokora, szacunek wobec innych oraz obserwacja: ludzi, ich zachowań, świata wokół. Uchwycone, zauważone ,,okruchy” można potem wykorzystać pisząc teksty, fotografując, występując na scenie. W pracy z dziećmi i młodzieżą ceni między innymi to, że dużo sama się od nich uczy, a dzięki rozmowom i dyskusjom z nimi – sama ma ,,kopa” do działania. Pasjonatka jazdy na rowerze – po mieście porusza się zazwyczaj na piechotę albo białą ,,damką”.

GRUPA TEATRALNA ,,NAOKO”

          Działania podczas zajęć teatralnych są dostosowane do prowadzonej grupy i jej specyfiki. Podczas nich: ćwiczymy pamięć i dykcję, pracujemy nad ruchem scenicznym, gestem, realizujemy etiudy, improwizujemy, naśladujemy albo wcielamy się w różne postaci, ,,pokazujemy” emocje, współpracujemy z partnerem na scenie. Poprzez wspólne działania (uczestnicy są nie tylko aktorami, ale czasem także reżyserami) zajęcia teatralne zwiększają samoakceptację, rozbudzają wyobraźnię i kreatywność, sprawiają, że uczestnicy grupy są wobec siebie bardziej otwarci, wyrozumiali wobec innych oraz pomocni. Wiele pomysłów teatralnych wychodzi od samych uczestników, przez co mają oni wpływ na to, co dzieje się na scenie. Podczas zajęć rozmawiamy i dyskutujemy, bo przecież teatr to nie tylko scena i występy, ale przygoda, której każdy uczestnik – bez względu na swoją rolę – jest tak samo ważny!

          W trakcie zajęć obowiązują wygodne stroje – nierzadko podskakujemy, biegamy, turlamy się po podłodze, czasem pokrzykujemy, oczywiście wszystko w warsztatów teatralnych. Działamy, ale w myśl zasady, że gdy już jesteśmy na scenie, wiemy PO CO na niej się znaleźliśmy!

GRUPA DZIENNIKARSKO-MULTIMEDIALNA

          Grupa otwarta na ludzi ciekawych świata, którzy chcą dyskutować, rozmawiać, a swoje myśli przelewać na papier, a raczej ekran monitora. Podczas zajęć poznajemy warsztat dziennikarza – piszemy artykuły prasowe, poznajemy gatunki dziennikarskie, spotykamy się z ciekawymi ludźmi, także dziennikarzami: prasowymi, radiowymi, którzy opowiadają nam o swojej pracy. Tematy kolejnych artykułów zazwyczaj wychodzą od uczestników zajęć i są różne, bo nierzadko wynikają z zainteresowań młodych dziennikarzy. Teksty zamieszczane są w gazetce ,,nasze eMDeKa”, redagowanej przez grupę. Podczas zajęć uczestnicy poznają także podstawy fotografii w teorii i praktyce – sami również fotografują, zdobywając informacje m.in. o kompozycji, ekspozycji oraz porady, jak fotografować. Grupa nierzadko działa w plenerze – realizując chociażby tematy fotograficzne czy też uczestnicząc w wystawach w ostrowskich placówkach kulturalnych.