Teresa Burkietowicz

TERESA BURKIETOWICZ


absolwentka UAM w Poznaniu. Studia podyplomowe w Łodzi i w Kaliszu. Pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w szpitalu na dziecięcym oddziale rehabilitacyjnym. Od 15 lat współtworzy (społecznie) Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych OFTeN w Ostrowie Wielkopolskim. Od 20 lat prowadzi międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży ( nagroda Ministra Edukacji i Sportu Landu Brandenburgia). Założyła i prowadzi Galerię Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek” w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie promuje młode talenty. Otrzymała tytuł „Osobowość  Ostrowskiej Kultury”, „Człowiek Roku” 2011 w plebiscycie „Kuriera Ostrowskiego”, odznaczona medalem  „ Za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  (rok 2012)”, wyróżniona „Laurem Kultury (2013)”, za działalność zawodową i społeczną.

Współpraca  polsko-niemiecka

Już ponad 20 lat prowadzę międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć z MDK co roku wyjeżdżają : najpierw do Berlina a teraz do Wallmow w Brandenburgii. Nasi niemieccy przyjaciele goszczą u nas z rewizytą każdego roku i w ten sposób przez wszystkie lata nawiązały się liczne przyjaźnie między nami.

W trakcie naszych pobytów w Wallmow zrealizowaliśmy wiele projektów artystycznych np.: warsztaty teatralne, malarskie, rzeźbiarskie itp. W Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek” prezentowaliśmy prace plastyczne dzieci z Wallmow a nasi młodzi plastycy pokazali swój dorobek artystyczny uczniom tamtejszej szkoły. Wszyscy bardzo lubią nasze wspólne spotkania i co roku tęsknimy za naszymi przyjaciółmi. 

Gry i zabawy teatralne w szpitalu przy ulicy Wrocławskiej na oddziale rehabilitacyjnym

W „szpitaliku” prowadzę gry i zabawy o charakterze teatralnym mające na celu pomoc dzieciom w przezwyciężeniu traumy wynikającej z długiego czasu rozłąki z domem i choroby.  Wychowanie i edukacja przez sztukę prowadzona w trakcie naszych zajęć ma charakter terapeutyczny. Wszystkie dzieci i młodzież bardzo lubią nasze spotkania jako sposób twórczego spędzania czasu.

Galeria „Pędzelek”

Celem działalności Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek” jest promocja uzdolnionych uczniów ze szkół miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. Działalność galerii obejmuje również promocję sztuki dzieci i młodzieży na terenie miasta i powiatu ostrowskiego. Prace plastyczne uczniów prezentowane były w tak znamienitych obiektach kultury jak: pałac Lipskich w Lewkowie, Zamek Czartoryskich w Gołuchowie oraz w powiatowej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Od 10 lat organizujemy tam Letni Salon Sztuki w miesiącach lipcu i sierpniu (ostatnie 5 lat przy współpracy GOK-u w Sieroszewicach).  Galeria „Pędzelek”  organizuje wystawy indywidualne uzdolnionych uczniów oraz zbiorowe spełniając tym samym funkcje: poznawcze, komunikacyjne, terapeutyczne oraz humanistyczne.  Jest ona również miejscem spotkań i rozmów o sztukach plastycznych, literackich itp. 

Galeria Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek” promuje uczniów uzdolnionych plastycznie i literacko. Od 13 lat organizuję konkurs „Poetyckie Listopady”, na który co roku napływa ponad 200 wierszy napisanych przez około 100 młodych twórców. Pokłosiem konkursu jest tomik poezji zawierający wiersze laureatów oraz ilustracje wykonane przez dzieci i młodzież. 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Galerii „Pędzelek” wzbogacona jest o edukację artystyczną prowadzoną w oparciu o wyjścia na wystawy do innych obiektów kultury: BWA, OCK, Muzeum Miasta itp. Integralną częścią działalności galerii jest współorganizacja wyjazdów na warsztaty artystyczne do Poznania na: Kieszeń Vincenta i Triennale Rzeźby oraz współorganizacja plenerów plastycznych w Gołuchowie, Sobótce, Lewkowie, Szczurach, itp.

MDK ostrów wlkp