Wokół Sztuki z Czesławem Wosiem

W środę, 22 listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury spotkanie z Czesławem Wosiem. Ten doskonale znany plastyk, autor wielu wystaw, nauczyciel opowie nam o swojej pracy, a także zaprezentuje swoją twórczość. Początek spotkania o godzinie 18. Zapraszamy!

 

Czesława Wosia w Ostrowie przedstawiać nie trzeba. To twórca grafik, ekslibrisów, rysunków, obrazów, ilustracji, który w tym roku obchodzi 40-lecie pracy twórczej. Jego prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Ilustrował tomiki wielu poetów, wydał 3 teki graficzne oraz 5 tek rysunków.

Zawodowo Czesław Woś był związany m.in. jako nauczyciel plastyki z I i II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp., prowadził również zajęcia w kaliskiej filii WSP w Częstochowie i UAM w Poznaniu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1985 r. wraz z żoną jest inicjatorem oraz organizatorem Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. W 2006 r. został wyróżniony tytułem Zasłużony Profesor Almae Matris Ostroviensis, a w 2007 r. – wraz z żoną – został Ostrowianinem Roku.

Spotkanie z nim odbędzie się w środę, 22 listopada, o godz. 18 w Galerii ,,Pędzelek” w MDK. Będzie to pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach cyklu ,,Wokół Sztuki. Rozmowa z…”. Wstęp na spotkanie jest wolny.