Iwona Smektała – Strzelczyk

IWONA SMEKTAŁA-STRZELCZYK


nauczyciel  Młodzieżowego Domu Kultury.Studia ukończone na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.

Rytmika i umuzykalnienie – zajęcia z rytmiki i umuzykalnienia mają na celu wprowadzanie różnego rodzaju zabaw i gier tanecznych, rytmicznych  i wokalnych – rozwijanie muzykalności i wrażliwości estetycznej, stwarzanie dzieciom możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, rozwijanie dyspozycji ruchowo-słuchowo-wzrokowych. Nauka nowych piosenek, poznawanie różnych rodzajów tańca i gra na instrumentach perkusyjnych.

Kształcenie słuchu i emisja głosu–  celem zajęć z kształcenia słuchu i emisji głosu jest rozwijanie  umiejętności słuchowych, rytmicznych i wokalnych. To również nauka śpiewania z nut. Kształcenie słuchu zwiększa poczucie komfortu występu na scenie.

Studio piosenki – zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, zróżnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Praca nad głosem, recytacją, interpretacją piosenki oraz ruchem scenicznym. Dzięki osiąganiu coraz doskonalszej techniki wokalnej, zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenek, występach scenicznych oraz organizowanych festynach.

Zajęcia wokalne– zajęcia przeznaczone dla młodszej grupy uczestników. Na zajęciach wokalnych zwraca się uwagę na dykcję i prawidłową wymowę. Wykonuje się ćwiczenia oddechowe usprawniające pracę przepony, ćwiczenia słuchowe rozwijające wyobraźnię muzyczną, a specjalnie dobrane ćwiczenia wokalne pomagają nabrać właściwych nawyków wokalnych. Na zajęciach uczy się piosenek skomponowanych dla dzieci. Zajęcia stanowią przygotowanie do występów publicznych.