UWAGA !!! Konkurs Plastyczny „Upcyklingowe makro owady” z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMII !

Konkurs Plastyczny „Upcyklingowe makro owady” z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMII !
I. Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.
II. Cele konkursu:
1. Rozwijanie postawy twórczej, wyobraźni, intuicji, chęci eksperymentowania u dzieci i młodzieży.
2. Zwrócenie uwagi na ważną rolę ‚małych przyjaciół’ odgrywaną w świecie przyrody
3. Propagowanie edukacji przez sztukę jako elementu humanizacji życia.
4. Popularyzacja instalacji nawiązującej do wolności twórczej dadaistów, surrealistów i konceptualistów jako formy wypowiedzi plastycznej.
5. Upcykling – projektowanie form przestrzennych ze …..śmieci , czyli nadawanie nowego znaczenia i wartości rzeczom już zużytym
6. Prezentacja dorobku plastycznego dzieci i młodzieży.
III. Temat konkursu:
1. Owady
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Prace oceniane będą w 2 przedziałach wiekowych; szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
2. Technika prac: konstrukcja przestrzenna – materiały recyklingowe odporne na warunki atmosferyczne.
3. Format prac: Preferujemy prace odpowiednio duże – przez wzgląd na ich prezentacje w przestrzeni otwartej przed budynkiem MDK
4. Prace wraz ze starannym opisem: imię i nazwisko autora, wiek, klasa i podpisany załącznik RODO (pobrany przy zgłaszaniu prac) należy złożyć w Galerii MDK w terminie do 30 kwietnia b. r.
5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę
6. Prace zostaną wyeksponowane przed budynkiem MDK, a zdjęcia z przedsięwzięcia opublikujemy w formie wirtualnej wystawy na stronie MDK oraz facebooku.
7. Lista wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej http://mdkostrow.pl/ oraz stronie facebookowej po weekendzie majowym
8. Dla wyróżnionych przewidujemy nagrody.