Protokół z posiedzenia Jury XXI_Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości_Muzycznej Dzieci i Młodzieży