Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca – Dorota Krakowska
 • Z-ca przewodniczącej – Małgorzata Sierpowska – Grzyb
 • Skarbnik – Adam Kalina
 • Sekretarz – Joanna Banasiak

Członkowie Rady :

 • Ewa Możdżanowska  
 • Barbara Kucharska
 • Joanna Juskowiak
 • Marta Lewicka
 • Marta Kubiak  
Komisja rewizyjna:
 • Magdalena Armatys – przewodnicząca
 • Robert Binek
 • Agnieszka Rzeźnik

Dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 100,00 zł. od jednego uczestnika zajęć (bez względu na ilość zajęć, na które uczęszcza), za każde następne dziecko z rodziny 50,00 zł.,

I rata do 30 października, II rata do 28 lutego.


Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców,
nr konta: 33 8430 0009 0005 0799 0154 9270
lub w sekretariacie MDK