Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
1. Przewodnicząca – Dorota Krakowska
2. Z-ca przewodniczącej – Małgorzata Sierpowska
3. Skarbnik – Magdalena Sobczak
4. Sekretarz – Dorota Prajzner
5. Członek – Sylwia Bielecka
6. Członek – Małgorzata Szczepaniak

Komisja rewizyjna:
1. Sebastian Jasik
2. Joanna Banasiak
3. Swietłana Klach

Dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 100,00zł. od jednego uczestnika zajęć (bez względu na ilość zajęć, na które uczęszcza), za każde następne dziecko z rodziny 50,00 zł., I rata do 30 października, II rata do 28 lutego.


Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców,
nr konta: 33 8430 0009 0005 0799 0154 9270
lub w sekretariacie MDK