O nas

RYS HISTORYCZNY

Młodzieżowy Dom Kultury został powołany do życia decyzją Kuratora Oświaty w Kaliszu i rozpoczął swoją działalność 01 września 1982 r. Nie był to jednak pierwszy rok działalności placówki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim. Już w 1959 r. w tym samym budynku, funkcjonował Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, który w 1973 r. został przekształcony w ognisko pracy pozaszkolnej. Sam budynek dzisiejszego MDK, pobudowano w roku 1836 z inicjatywy ks. Jana Kompałły z przeznaczeniem na szkołę. Funkcjonowała ona do roku 1948 z przerwą w okresie okupacji. Od roku 1959 budynek znów  zaczął pełnić funkcję oświatową.  W październiku 2014 roku Młodzieżowy Dom Kultury przeprowadził się do nowej siedziby przy ul. Wolności 10. Obecnie placówka dysponuje komfortowymi salami, przestronną galerią sztuki młodych oraz salą widowiskową z okotarowaną sceną, nagłośnieniem i widownią na niemal 120 miejsc. Młodzież i dzieci rozwijają tutaj swoje zainteresowania i są wychowywane poprzez teatr, taniec, muzykę, plastykę, literaturę oraz wiele innych form zajęć. Ponadto uczą się szacunku do dziedzictwa kulturowego. Odbywa się to nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach, ale także poprzez udział w życiu kulturalnym miastai regionu. Licznymi występami wychowankowie placówki wspomagają imprezy charytatywne oraz prezentują swój dorobek podczas imprez odbywających się na terenie miasta, powiatu i kraju. Wysoki poziom grup dostrzegany jest na konkursach i przeglądach nie tylko etapu powiatowego, ale też szerszego – krajowego i międzynarodowego.

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UCZESTNICTWA W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

 • Rękodzieło artystyczne
 • Praktyczno – artystyczne „ Sprawne rączki”
 • Literacki Plac Zabaw. Grupa działań kreatywnych.
 • Gry i zabawy teatralno-plastyczne
 • Teatralno- plastyczne
 • Teatralne
 • Poetycko –literackie
 • Fotograficzno – filmowe
 • Filmowo – aktorskie
 • Plastyczne
 • Szachy
 • Klub Gier Strategicznych
 • Klub Miłośników Gier Planszowych i nie tylko…
 • Nauka gry na keyboardzie
 • Nauka gry na gitarze
 • Nauka gry na ukulele
 • Zespół muzyczny (wokalno-instrumentalny)
 • Chórek dziecięcy „Do – Re – Mi”
 • Młodzieżowy zespół wokalny „ TUESDAY TUNES”
 • Wokalne
 • Rytmika i umuzykalnienie
 • Taneczne z elementami baletu
 • Baletowe
 • Taneczne: hip hop, taniec współczesny
 • Chórek dziecięcy „Trelemele”

Młodzieżowy Dom Kultury poza stałymi formami zajęć, organizuje wystawy twórczości dziecięcej i młodzieżowej w Galerii „Pędzelek” oraz prowadzi tzw. zajęcia otwarte (dla wszystkich chętnych) w okresie ferii zimowych i letnich. MDK każdego roku organizuje ogromną ilość festiwali, przeglądów i konkursów (recytatorskich, literackich, plastycznych, teatralnych, tanecznych, wokalnych i innych). Stali uczestnicy zajęć, wyjeżdżają na biwaki, wycieczki oraz zajęcia warsztatowe. Biorą także udział w szeregu imprez organizowanych w naszym mieście i powiecie a także w wielu konkursach i festiwalach na terenie całego kraju i poza jego granicami. Zdobywają tam najczęściej główne nagrody oraz ogromne uznanie w oczach publiczności.

U nas zawsze jesteś mile widziany…… Z A P R A S Z A M Y !!!