Kontakt

MŁODZIEŻOWY  DOM  KULTURY  W  OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Wolności 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 062 735-50-27, NIP 622 17 81 080

e-mail: mdk@mdkostrow.pl


DYREKTOR

Anna Drobniewska

WICEDYREKTOR

Dariusz Kępiński


KONTO RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Raszkowie 33 8430 0009 0005 0799 0154 9270