Rekrutacja 2023/2024

Informujemy, że 31 marca 2023 r. rozpoczęły się zapisy na kolejny rok szkolny. Karty zgłoszenia należy składać osobiście  w sekretariacie MDK od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

W zał. karta zgłoszenia uczestnika na rok szkolny 2023/2024

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA 2023 2024

Karty kontynuacji wydaje tylko nauczyciel na zajęciach (nie sekretariat). Każdy uczestnik  zajęć  otrzyma kartę  od nauczyciela podczas swoich zajęć. Po wypełnieniu przez rodzica, opiekuna lub osobę pełnoletnią należy ją zwrócić na kolejnych zajęciach.