Rekrutacja 2022/2023

Informujemy, że 2 kwietnia 2022 r. rozpoczęły się zapisy na kolejny rok szkolny. Karty zgłoszenia należy składać osobiście  w sekretariacie MDK od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

W zał. karta zgłoszenia uczestnika na rok szkolny 2022/2023

KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNIKA-NA-ZAJĘCIA

Karty kontynuacji wydaje tylko nauczyciel na zajęciach (nie sekretariat). Każdy uczestnik  zajęć  otrzyma kartę  od nauczyciela podczas swoich zajęć. Po wypełnieniu przez rodzica, opiekuna lub osobę pełnoletnią należy ją zwrócić na kolejnych zajęciach.