Rekrutacja 2021/2022

Informujemy, że od 12 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. rozpoczęły się zapisy na kolejny rok szkolny. Karty zgłoszenia należy składać osobiście  w sekretariacie MDK od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

W zał. karta zgłoszenia uczestnika na rok szkolny 2021/2022

karta-zgłoszeniowa

Karty kontynuacji wydaje tylko nauczyciel na zajęciach (nie sekretariat). Każdy uczestnik  zajęć  otrzyma kartę  od nauczyciela podczas swoich zajęć. Po wypełnieniu przez rodzica, opiekuna lub osobę pełnoletnią należy ją zwrócić na kolejnych zajęciach .