Bilans

Bilans 2018 MDK

Rachunek zysków i strat 2018 MDK

załącznik 1 MDK

załącznik 2 MDK

załącznik 3 MDK

załącznik 4 MDK

załącznik 5 MDK

załącznik 6 MDK

załącznik 7 MDK

załącznik 8 MDK

załącznik 9 MDK

załącznik 10 MDK

załącznik 11 MDK

załącznik 11 MDK

załącznik 12 MDK

załącznik 13 MDK

załącznik 14 MDK

załącznik 15 MDK

załącznik 16 MDK

załącznik 17 MDK

załącznik 18 MDK

załącznik 19 MDK

załącznik 20 MDK

załącznik 21 MDK

załącznik 22 MDK

załącznik 23 MDK

załącznik 24 MDK

załącznik 25 MDK

załącznik 26 MDK

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 MDK