Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Młodzieżowego Domu Kultury, zostali wyróżnieni nagrodą dyrektora za szczególne osiągnięcia i wzorową pracę.

Pani dyrektor Anna Drobniewka nagrodziła:

Jolantę Szyszkę oraz Renatę Fogiel – Obie panie wzorowo wykonują swoje zadania. Dbają o czystość w placówce, a po organizowanych imprezach przygotowują sale do następnego dnia planowych zajęć.

Katarzynę Bielawską – To nauczycielka bardzo zaangażowana we wszystkie działania plastyczne mające miejsce w naszej placówce. Na stałe współpracująca z GOK-iem w Sieroszewicach np. przy plenerach malarskich, które prowadzi. Jej wychowankowie biorą udział w licznych konkursach malarskich. Pani Kasia jest organizatorką licznych wystaw wewnętrznych i zewnętrznych w MDK: „Ostrowscy Harcerze w służbie Ojczyźnie” czy  „Antologia bajek dla dzieci”. Prowadzi też wirtualną galerię osiągnięć swoich wychowanków. W ostatnim czasie wzbogaciła warsztat pracy o nową technikę – suchy pastel i rysunek na ciemnym podkładzie W minionym roku szkolnym była jurorką Gminnego Konkursu Ekologicznego „Ziemi na ratunek” 2020, II edycji „Osobliwość Bocianiego szlaku w Gminie Sieroszewice”. Swój czas poświęca także wychowankom pomagając im w przygotowaniach do  praktycznych egzaminów do Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.

Iwonę Smektałę- Strzelczyk – Na swoich zajęciach ma zawsze wysoką frekwencję i mały odsetek wychowanków rezygnujących z zajęć. W pracy dydaktycznej zauważa każdego wychowanka, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Wraz z uczestnikami zajęć wokalnych brała udział w projektach artystycznych odbywających się w placówce i poza nią np. Koncercie „Słońce w kapeluszu”, koncercie walentynkowym czy występach w ramach WOŚP. Koordynatorka akcji zbierania nakrętek dla chłopca z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto cechuje ją wysoka kultura osobista, jest koleżeńska i zawsze punktualna.

Hannę Olejnik – Prowadzi trzy rodzaje zajęć, co wymaga od niej ogromnej wiedzy, umiejętności, zaangażowania i pomysłowości. W minionym roku szkolnym ukończyła z sukcesem Studium Animatorów Kultury w Kaliszu o specjalności animator działań filmowych. Podniesienie przez nauczycielkę swoich kwalifikacji zawodowych, dało naszej placówce możliwość wzbogacenia oferty zajęć nie tylko o dziennikarskie, ale o dziennikarsko – filmowe. Zrealizowała projekt edukacyjny ” Film a nauki historyczne” organizowany przez Filmotekę Szkolną  oraz projekt „ W Kosmos z klasą”, „Jakie tajemnice kryje wszechświat?” organizowany przez Uniwersytet Dzieci. Wzięła również udział w Jubileuszowym konkursie fotograficznym „ Świat w obiektywie”, którego organizatorem był Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. W ramach promocji MDK, waz z innymi pracownikami, nagrała i zmontowała 10 filmów przedstawiających różne formy zajęć w naszej placówce. Na zakończenie roku szkolnego, podsumowując pracę z grupą teatralną, wystawiła spektakl „Sytuacja jest napięta” na podstawie tekstów Juliana Tuwima.

Bernadetę Matysiak – Nauczycielka zakochana w tańcu, szczególnie baletowym, dbająca w każdym calu o prawidłowość wykonywanych ćwiczeń. W swej pracy z dziećmi przejawia duże zaangażowanie nie tylko w sferę dydaktyczną, ale również wychowawczo – opiekuńczą. W minionym roku szkolnym zaplanowała i zrealizowała nagranie koncertu tanecznego on-line,                         a wykorzystując sprzyjające warunki, zaprezentowała również swoich tancerzy na scenie MDK podczas koncertu na żywo dla rodziców. Prowadzona przez nią grupa baletowa FANTAZJA, odniosła ogromny sukces na Festiwalu Intermedium w Krośnie.

Aurelię Górecką – Wzorowo wywiązuje się z zakresu przydzielonych jej obowiązków st. referenta administracyjnego, prowadzenia sekretariatu, tworzenia dokumentacji, kontaktów z petentami, przedstawicielami innych instytucji i uczestnikami zajęć. Odpowiedzialna za archiwum zakładowe, dba o systematyczne przeprowadzanie archiwizacji i spisu z natury. Zaangażowana w różne działania wynikające z dofinansowania z ZFŚS, np. współorganizacja imprez integracyjnych, czy wycieczek krajoznawczych.                                                                                                             Jest protokolantem posiedzeń komisji ds. socjalnych oraz osobą odpowiedzialną za prawidłowe przestrzeganie przepisów RODO na terenie placówki i poza nią. Zawsze chętna do pomocy, włączająca się również w sprawy i zadania wykraczające poza jej podstawowe obowiązki pracownicze.

Dariusza Kępińskiego – wicedyrektora, nauczyciela zajęć teatralnych – W ramach promocji MDK przy ścisłej współpracy z innymi nauczycielami, zrealizował/ nagrał 10 filmów przedstawiających rodzaje zajęć odbywających się w MDK i zachęcających do udziału w nich. Aktywny organizator i współorganizator wszelakich imprez i uroczystości odbywających się w MDK, na których szczególnie sprawdza się jako oświetleniowiec i fotograf. Bardzo lubiany przez uczestników zajęć, budzący ich zaufanie, co sprzyja szeroko rozumianej sferze opiekuńczo-wychowawczej. Człowiek o szerokich zainteresowaniach, co przekłada się na dużą wiedzę z różnych dziedzin życia, a co za tym idzie na ciekawe rozmowy i pomysły.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.