Krechy, kreski, kreseczki…

Już od 10 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim inspiruje dzieci i młodzież do wypowiedzi w podstawowej, choć wcale nie łatwej formie twórczej – rysunku.

Przygotowując prace do konkursu uczestnicy zmagali się z kreską, różnicując ją pod względem walorowym, budując formę poprzez jej nagromadzenie, a także zagęszczenie oraz zróżnicowanie jej kształtu i długości. W wyniku tych zabiegów powstały prace unikatowe, świadczące o dużej wyobraźni oraz sprawności warsztatowej młodych twórców.

Na tegoroczne biennale wpłynęło 635 prac. W związku z tak dużym zainteresowaniem konkursem – jury w składzie: Krzysztof Ryfa – przewodniczący, Ewa Boroch i Karol Kierzynka – członkowie; działało dwuetapowo. najpierw nominowano 111 prac, a następnie z nich wyłoniono 29 równorzędnych nagród. Prace te złożyły się na bajkową opowieść o Zaczarowanych ogrodach, w których główną rolę pełnią Krechy, kreski, kreseczki.

                                                                                                                                                  [Katarzyna Bielawska]