Młodość i patriotyzm

W murach naszego budynku zagościła niezwykła wystawa edukacyjna zatytułowana „Ostrowscy harcerze w służbie ojczyźnie”, która powstała w stulecie Ostrowskiego Hufca ZHP. Zdjęcia zostały zebrane przez Komisję Historyczną ostrowskiego Hufca i udostępnione przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

    Fotografie szeroko dokumentują działania ostrowskiej młodzieży na początku XX wieku. Pokazują niezwykłe zaangażowanie w walkę o niepodległą Polskę i pomoc w trakcie Powstania Wielkopolskiego. Główny akcent tej wystawy przesunięty został jednak na pracę u podstaw w okresie międzywojennym. Możemy zobaczyć jak harcerze zbierali fundusze na letnie obozy, pracując w warsztacie introligatorskim, przy pracach polowych, w harcerskich hufcach pracy np. przy usypywaniu Kopca Kościuszki. Możemy także zobaczyć  w jaki sposób harcerze dbali o tężyznę fizyczną i rozwój intelektualny. Na jednej z plansz ukazany jest heroiczny udział ostrowskiej młodzieży w walce podczas II wojny światowej (widzimy ich działania np. w szeregach Armii Krajowej, w bitwie o Anglię czy w tajnym nauczaniu).

    W postawie, odwadze i pracowitości tych młodych ludzi odnajdujemy niezwykły potencjał, który przyczynił się do rozwoju przyszłych pokoleń. Czujemy się spadkobiercami i kontynuatorami wszystkich tych wartości, którymi kierowali się młodzi harcerze z Ostrowa.

    Na koniec należy dodać, że przy ulicy Kaliskiej funkcjonował Dom Harcerza, który stał się zalążkiem naszej placówki – Młodzieżowego Domu Kultury.

    Wystawę można oglądać w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 16.00-17.30, w grupach do 5 osób.