Nagrody Starosty dla nauczycieli

14 października odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, podczas których nauczyciele otrzymali Nagrody Starosty.

Tym razem Starosta Ostrowski Paweł Rajski zaprosił wyróżnionych nauczycieli do Młodzieżowego Domu Kultury. Dziękując za wielką pracę i niezwykłe osiągnięcia nagrodził kilkunastu nauczycieli z Powiatu Ostrowskiego. Wśród nich znaleźli się również pracownicy z MDK: Alicja Zaremba – nauczyciel tańca oraz Jakub Godziszewski – nauczyciel plastyki. Oprócz nauczycieli wyróżnieni zostali również dyrektorzy szkół i placówek, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze. Wśród nich znalazł się również Młodzieżowy Dom Kultury, który w tym roku obchodzi 5 – lecie funkcjonowania w nowej lokalizacji przy ul. Wolności. Podziękowania wręczone były obecnej pani dyrektor Annie Drobniewskiej oraz wszystkim poprzednim dyrektorom naszej placówki, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Uroczystość uświetnił recital Olgi Bończyk. 

Poniżej przytaczamy sylwetki nagrodzonych nauczycieli MDK.

Jakub Godziszewski – twórca i doskonały malarz, który w umiejętny sposób potrafi przekazać swoją wiedzę i doświadczenie wychowankom. W tym roku jego obrazy mogliśmy podziwiać na wystawach w ostrowskiej Galerii Forum Synagoga jak i w kaliskim Ośrodku Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, ale zobaczyć je można także w Galeriach Sztuki w Warszawie, Łodzi, a także za granicą np. na Festiwalu Sztuki Swiss Art Expo w Zurichu. W pracy z uczniami wprowadza różne techniki plastyczne: malarstwo, techniki graficzne, rzeźbę, dbając o bardzo wysoki poziom artystyczny prac. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał  Jakub Godziszewski nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury.

Alicja Zaremba – w ramach prowadzonych przez siebie zajęć tanecznych wprowadza różne formy tańca, dbając o wysoki poziom artystyczny choreografii, świadomość sceniczną uczestników zajęć oraz o indywidualny rozwój osobowości każdego wychowanka. Dzięki temu jej podopieczni są świadomymi współtwórcami działań tanecznych jak i odbiorcami kultury i… zdobywają najwyższe laury na konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Przykładem jest GRAND PRIX zdobyte przez zespół AZYL na XII Międzynarodowym festiwalu Tanecznym Europejska BALLOTEKA. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Alicja Zaremba nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury.