Alicja Zaremba

ALICJA ZAREMBA


Jestem nauczycielem MDK w Ostrowie Wielkopolski. Prowadzę zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży naszego miasta i okolicznych miejscowości. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych, o podobnych umiejętnościach i możliwościach poszczególnych uczestników zajęć. Pierwsze 2-3 lata pracy w grupach, to praca nad ruchem do muzyki, ćwiczenie skoczności, koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni, umiejętności szybkiego reagowanie na zmianę tempa muzyki, zapamiętywania ruchu i sposobu ustawiania podczas wykonywanego krótkiego układu tanecznego.  Są to zajęcia dla wytrwałych, wymagające systematycznej pracy, obowiązkowego podejścia do tematu tak uczestników zajęć, jak również ich rodziców. W zależności od stażu uczestnictwa w zajęciach, zespoły taneczne prezentują swoje umiejętności przed rodzicami, na okolicznych festynach, imprezach okolicznościowych, festiwalach i przeglądach tanecznych o randze regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Pierwsze półrocze roku szkolnego to praca nad nowym materiałem ruchowym, tworzenie i ćwiczenie nowej choreografii, którą tancerze mogą zaprezentować na konkursach w drugim półroczu roku szkolnego. Uczestnik zajęć tanecznych przyswaja sobie kolejne elementy ruchu, uczy się etapami, ze wszystkimi szczegółami ruchu, a następnie łączy je w całość  za pomocą ćwiczeń i wielokrotnego powtarzania.

Umiejętności taneczne – tańca nowoczesnego (hip hop,  locking dancehall, elementy jazzu), – podstawowe kroki tańca towarzyskiego, – elementy tańca współczesnego, dzieci i młodzież zdobywają w następujących grupach tanecznych:

„DANCE OBSESSION” – jest to młodzież w wieku 16, 17 lat. Na zajęcia taneczne
w MDK przyszły mając zaledwie kilka lat. Tutaj znalazły miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, mogą zdobywać inne niż przeciętne umiejętności taneczne, mogą czerpać satysfakcję z prezentowania tych umiejętności przed publicznością. Wspólne wyjazdy
na różne przeglądy, turnieje czy festiwale taneczne na terenie naszego kraju lub za granicą, pozwalają nawiązać kontakty i przyjaźnie z ludźmi o tych samych zainteresowaniach. Dają też możliwość konfrontacji swoich umiejętności. Jest to sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Najnowsze osiągnięcie zespołu „DANCE OBSESSION” to Srebrna przystań (2 miejsce) w Gorzowie Wielkopolskim  na XXII Międzynarodowy Festiwal „Przystań dla tańca” lipiec 2015.

„Raz, 2, 3…” {16 – 12 lat} to kolejna grupa licząca obecnie 16 tancerek i jednego tancerza, zdobywająca umiejętności taneczne w MDK. W grupie są tacy uczestnicy, którzy uczą się tańca nawet przez 8-9 lat. Zdobywali czołowe miejsca na wielu festiwalach na terenie kraju. Posiadają w swoim dorobku artystycznym sukces międzynarodowy na „XXI Festiwalu Sztuki dla dzieci i młodzieży  – WE – XXI Century” w Bułgarii, w 2013r. gdzie zajęły III miejsce w swojej kategorii wiekowej.

„Figielki” – {11 – 8 lat} Jest to grupa taneczna, która w 2015 roku brała udział w festiwalach tanecznych.

„Figielki 2” – {9 – 7 lat} Dzieci, które w tym roku szykują się do debiutu na konkursach

„Perełki” – {9 – 6 lat} grupa, w której przewaga jest dzieci nowych.

„Tup Tusie” – 3 grupy – {8 – 4 lat} – grupy najmłodsze – dzieci, które na zajęcia taneczne do MDK przyszły we wrześniu 2015 roku.

Jestem dumna z każdych (nawet drobnych) osiągnięć tanecznych swoich wychowanków, którym udało mi się przekazać miłość do tańca. Pasja, którą udało mi się połączyć z pracą zawodową, owocuje w następcach – absolwentach zajęć tanecznych, dla których taniec jest ważnym elementem ich dorosłego, zawodowego życia.

Wykształcenie – przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w:

  • Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim
  • Studium Form Taneczno – Gimnastycznych przy Muzyce – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza PiasecznegO, wydział Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi wydział zamiejscowy  w Opatówku, kierunek  PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA – Uzyskanie tytułu zawodowego LICENCJATA
  • Akademia Humanistyczno-ekonomiczna wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika w specjalności PSYCHOPEDAGOGIKA – uzyskanie tytułu zawodowego MAGISTRA

Jednocześnie od 2000 szkoliłam się na licznych kursach i warsztatach tanecznych z zakresu następujących technik tanecznych: tańca współczesnego, hip-hop, fanki jazz, tańca towarzyskiego, reżyserii światła w teatrze tańca, zagadnień z zakresu strecingu.

Warsztaty prowadzone były przez polskich i zagranicznych tancerzy i choreografów: m. in. Alasan Olivier Wat, Jacek Łumiński, Witold Jurewicz, Leszek Bzdyl, Piotr Pawlik, Filip Czeszyk, Radosław Stępniak, Agnieszka Łuczyńska, Małgorzata Kasińska.