Honorata Maciejewska

HONORATA MACIEJEWSKA


Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku moja kariera zawodowa jest związana z  MDK-kiem, gdzie  pracuję już 27 lat. Zawsze moją pasją było efektywne spędzanie czasu wolnego i korzyści jakie to za sobą niesie. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi w każdym wieku szkolnym. Od jakiegoś czasu jednak specjalizuję się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nowym pomysłem jest stworzenie klubu miłośników gier planszowych i nie tylko ale już wiem, że był to strzał w dziesiątkę. Sama uwielbiam rywalizację. Na moich zajęciach ważna jest atmosfera przyjaźni i życzliwości a dobra zabawa i okazja do śmiechu są zawsze obecne.

Zajęcia teatralno – plastyczne

Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Ważne jest, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną. Każde dziecko jest kimś szczególnym. Atmosfera na zajęciach sprzyja ekspresji, pobudza inwencję i twórczą pomysłowość. Staram się zachęcać, inspirować, pobudzać ciekawość, pozwalam na samodzielne poszukiwania, motywuję dzieci do zajmowania się sztuką, aby to, co tworzą, było wykonane z radością.Naczelną dewizą tych zajęć jest: uczyć bawiąc i bawiąc uczyć.

Klub miłośników gier planszowych i nie tylko

Celem zajęć nie jest zrealizowanie konkretnego materiału, ale wyrobienie w dziecku myślenia, poprzez zabawę wzmożenie jego aktywności umysłowej. Każdy ma możliwość wykazania inicjatywy, kształcenia wyobraźni przestrzennej, ćwiczenia pamięci, uwagi i  koncentracji. W  Klubie obowiązuję regulamin. Wychowanek poznaje różne gry planszowe oraz zasady gier towarzyskich, Uczy się cierpliwości oraz umiejętności przegrywania. Istotną rzeczą jest zaangażowanie członków Klubu w rozszerzanie pakietu poznanych gier i zabaw. Mile widziane jest skonstruowanie własnej gry zgodnej z zasadami ogólnymi dotyczącymi tworzenia gier planszowych