Jakub Godziszewski

JAKUB GODZISZEWSKI


Ukończyłem Malarstwo oraz Edukacje Artystyczną w zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem aktywnym twórczo plastykiem, a od kwietnia 2015 roku nauczycielem oraz scenografem w Młodzieżowym Domu Kultury. Główną dziedziną moich działań twórczych i zarazem pasją jest malarstwo, które łączę z technikami pozłotnictwa płatkowego. Jestem laureatem nagród, autorem wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w kraju oraz poza jego granicami. Interesuje się historią sztuki, dawnym rzemiosłem artystycznym i łucznictwem 🙂

Kwintesencją prowadzonych przeze mnie zajęć plastycznych jest oswajanie i odkrywanie pasjonującego świata sztuk wizualnych przez dzieci i młodzież. Uczę rozumienia sztuki oraz posługiwania się jej językiem, który stanowi sposób komunikacji, wyrazu i ekspresji, podobnie jak mowa. Ważnym dla mnie aspektem jest rozwijanie u wychowanków kreatywności, wyobraźni i wrażliwości na piękno przez zestaw działań obejmujących poznanie podstawowych technik malarskich, rysunkowych, graficznych, rzeźbiarskich czy pozłotniczych. Stawiam na indywidualny rozwój każdego uczestnika – dostosowując zaawansowanie oraz formułę dobieranych ćwiczeń do posiadanych predyspozycji.