Katarzyna Bielawska

KATARZYNA BIELAWSKA


Prowadzone przeze mnie zajęcia dla dzieci przez zabawę uczą podstawowych technik plastycznych w takich dziedzinach sztuki jak rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika. Rozwijają wyobraźnię dziecka i wrażliwość na piękno. Uczą współpracy w grupie, ale także promują indywidualność. Młodzież natomiast poznaje podstawy rysunku. Zgłębia tajniki kompozycji i konstrukcji w obrazie, co w przyszłości niejednokrotnie przydaje się podczas egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne jak również architekturę, a także protetykę (tu dużą rolę odgrywają zajęcie z rzeźby np. ucha 😉 )

Oprócz zajęć praktycznych aktywnie uczestniczymy w wystawach i wydarzeniach artystycznych mających miejsce w naszym mieście, jak i zdobywamy laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych.

Jestem doświadczonym nauczycielem z wieloletnim stażem w placówkach pozaszkolnych jak również muzealnikiem. W dotychczasowym dorobku mam zarówno praktykę z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i średnim (cztery lata pracy w Ośrodku Wychowawczym Sióstr Elżbietanek w Ostrowie, jak i z dziećmi wybitnie zdolnymi, co czasami idzie w parze np. Nikifor;-) ). Zawsze staram się indywidualnie dotrzeć do każdego dziecka i z dużą wrażliwością kierować Jego rozwojem.