Katarzyna Kupijaj

KATARZYNA KUPIJAJ


Swoją przygodę z Młodzieżowym Domem Kultury rozpoczęłam będąc studentką Filologii Polskiej o specjalności nauczycielskiej i medialnej. Wtedy właśnie uczęszczałam na zajęcia z języka rosyjskiego, które prowadzone były w Młodzieżowym Domu Kultury. Już wówczas marzyłam o tym, by kiedyś tam pracować. Tak się stało. Od dziewięciu lat pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury jako nauczyciel. Praca z dziećmi i młodzieżą jest moją pasja bowiem cytując słowa Paula Coehlo:

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć sie bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -ze wszystkich sił- tego, czego pragnie”
Praca w charakterze nauczyciela MDK jest niezwykle interesująca, nie tylko dostarcza satysfakcji, ale sprawia, że każdy dzień różni się od drugiego. Staram się na swoich zajęciach budować przyjazną atmosferę nauki poprzez zabawę i plastykę. Angażuję swoich wychowanków w różnego rodzaju konkursy, tak by każdy mógł poczuć się doceniony. 
Prowadzę zajęcia dla dzieci najmłodszych skupionych wokół działań plastyczno – teatralnych, teatralnych dla starszych wychowanków oraz grupę medialną w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny. Jestem pomysłodawcą Powiatowego Konkursu „Miłość niejedno ma imię”, a także współorganizatorem cyklu spotkań „Wokół sztuki. Rozmowa z…”

Zajęcia plastyczno – teatralne
Zajęcia plastyczno – teatralne skupione są wokół dzieci najmłodszych – sześcio – siedmiolatków, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działaniami artystycznymi. Wychowankowie poprzez zabawę i ćwiczenia poznają teatr i pracę aktora. Uczą się pokonywać tremę pracując mimiką i ruchem ciała. Wykonują różnego rodzaju prace plastyczne łącząc odmienne techniki bowiem każdy maluch zasługuje na możliwość odkrycia i rozwoju swoich umiejętności. Dzięki zajęciom maluchy mają okazję zintegrowania się z grupą, poznania piosenek, wierszyków i wyliczanek stymulujących rozwój mowy, a także poprzez plastykę zaznajomienia się ze światem kolorów i kształtów. 

Zajęcia teatralne 
Teatr bawi, uczy i wychowuje dlatego zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Grupę teatralną tworzą wychowankowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Podczas zajęć nabywają oni wiedzy o teatrze, rozwijają wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie, a także poprawną mowę, mimikę i ruch ciała. Poprzez wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonalą pamięć wzrokowo-słuchową, a następnie łączą ją z koordynacją ruchową na scenie. Uczą się komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. 

Zajęcia teatralne wpływają również w sposób wychowawczy na małych aktorów. Wychowankowie uczą się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za swoje działanie i świadomości, że w tejże grupie pełnią bardzo ważną rolę. Zajęcia teatralne to przygotowanie spektaklu, który staje się finałem działań grupy. Dzięki możliwości wystąpienia na scenie wychowankowie nie tylko mogą zaprezentować swój dorobek twórczy, ale także często po raz pierwszy w życiu mogą wystąpić przed publicznością. 

Zajęcia z komunikacji medialnej i reklamy
Zajęcia medialne służą wprowadzeniu wychowanków w świat pracy dziennikarzy i funkcjonowania świata prasowego, radiowego i telewizyjnego. Wychowankowie pracując z narzędziami dziennikarskimi – kamerą, aparatem itd. uczą się tworzenia materiałów medialnych, poznają specyfikę tworzenia różnego rodzaju tekstów, bogacą słownictwo. Uczą się poprawnej wymowy, zadawania i formułowania pytań. Poprzez kontakt z mediami mają możliwość poznania warsztatu pracy dziennikarzy. Swoje działania skupiają także wokół reklamy, jej tworzenia i specyfiki. Działają indywidualnie i grupowo ucząc się, że praca nad projektem wymaga szczególnego zaangażowania i twórczego myślenia.