Katarzyna Zaremba

KATARZYNA ZAREMBA


Taniec nowoczesny / estradowy – jest to zbiorcze określenie wielu gatunków i rodzajów tańca powstałych w XX i XXI wieku. Nazwa ta może być stosowana do różnych, nie powiązanych ze sobą gatunków tanecznych. Formy tańca ulicznego – hip hop, funk styles, house.
Celem nauki tańca nowoczesnego/estradowego jak i form tańca ulicznego jest zainteresowanie uczestników nowymi stylami, pokazanie różnorodności jego odmian. Nauka tańca wprowadza pojęcia z jazzu, baletu nowoczesnego, funky i hip-hop. Drugą część prowadzonych zajęć stanowi nauka układów tanecznych. Zajęcia prowadzone są w grupach, których program dostosowany jest do wieku i możliwości psychoruchowych uczestników.