Szymon Wasielak

Jestem absolwentem zakopiańskiego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w klasie lutniczej (budowa instrumentów strunowych i smyczkowych), a także Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (filia UAM Poznań). Na co dzień zajmuję się rysunkiem, malarstwem, rzeźbą oraz projektowaniem graficznym. Moim ulubionym tematem jest portret, karykatura i rysunek satyryczny. W pracy z wychowankiem Młodzieżowego Domu Kultury kładę duży nacisk na rozwój jego indywidualnych predyspozycji artystycznych, wrażliwość na piękno, wyobraźnię plastyczną. Uczę podstawowych technik plastycznych w ramach rysunku, malarstwa, grafiki czy rzeźby. Na zajęciach plastycznych dbam o integrację grupy oraz o indywidualne potrzeby wychowanka. Staram się pomagać w wytyczeniu drogi rozwoju artystycznego uczestnika zajęć.