Violetta Sikora

VIOLETTA SIKORA


…pedagog, instruktor teatralny, absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu oraz Edukacji Wczesnoszkolnej ze sepcjalizacją teatralną i elementami arteterapii na UAM w Poznaniu. 
Grupy teatralne: 
„Bułka z Masłem” – grupę tę tworzą dzieci w wieku 7-10 lat. Główną ideą jest wielka, wspólna, twórcza zabawa o charakterze spontanicznym, wspomagająca ich artystyczny i osobowy rozwój. Proponujemy zabawę tekstami literackimi, działania twórcze prowadzące do własnych, oryginalnych przedstawień oraz wesołą atmosferę.
„Sikory” – grupa teatralna działająca od 2013 roku, tworzy ją młodzież gimnazjalna, licealna oraz studenci. Grupa ta jest „teatrem” poszukiwającym, otwartym na różne formy scenicznego przekazu a zrealizowane przez nich spektakle są wynikiem twórczych poszukiwań wszystkich członków grupy. Ideą naszych spotkań jest odkrywanie nowych wymiarów własnego działania, zaspokojenie potrzeby ekspresji, czy szukanie wspólnoty z innymi. Doświadczenie teatru w różnej formie i treści staje się swoistą formą Katharsis.