Protokół z przeprowadzonej rekrutacji

W zał. zamieszczamy  protokół z rekrutacji dzieci i młodzieży do MDK na zajęcia w roku szkolnym 2021/20022.

Wykaz uczestników na poszczególne zajęcia wraz  z nazwiskami nauczycieli będzie dostępny od 16 sierpnia 2021 r. w MDK ( galeria) w godz. 7.30 – 14.30

W związku z obowiązującymi przepisami RODO, sekretariat nie będzie udzielał telefonicznie informacji o przyjęciach.

Rekrutacja protokół