„Ptasie radio”

9 lipca 2108 roku odbyło się posiedzenie jury X Powiatowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży „Ptasie radio”.

Wystawę pokonkursową będzie można zwiedzać w dniach od 8 do 22 października 2018r. w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury. Zwiedzanie jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w sekretariacie MDK pod numerem telefonu: 62 735 50 27. Jednocześnie informujemy, że finisaż wystawy oraz podsumowanie konkursu wraz  z wręczeniem nagród odbędzie się 23 października 2018r. o godzinie 11.00 w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 10.

Protokół z obrad juty X Powiatowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży „Ptasie radio”, 9 VII 2018 r.

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – prof. Dr hab. Tadeusz Gaworzewski z Wydziału Pedagogiczno Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu oraz mgr Szymon Wasielak – artysta plastyk, rysownik po obejrzeniu ok 160 prac postanowiła przyznać 25 równorzędnych nagród oraz 25 równorzędnych wyróżnień.

I grupa wiekowa: klasy I-III

Nagrody:

– Kamila Bodaj, lat 9, Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, n-l Izabela Kempa

– Zofia Grzesiek, lat 9, Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, n-l Izabela Kempa

– Blanka Zadrożna, lat 9, Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, n-l Izabela Kempa

-Oliwia Tułacz, lat 9, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-l Marta Filipczak

-Jakub Szyszka, lat 9, Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, n-l Izabela Kempa

Wyróżnienia:

-Antonina Matyśkiewicz, lat 9, MDK w Ostrowie Wielkopolskim, n-l Katarzyna Bielawska

-Adam Malecha, lat 8, MDK w Ostrowie Wielkopolskim, n-l Katarzyna Bielawska

-Daniel Czarnojańczyk, lat 9, Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, n-l Izabela Kempa

-Mikołaj Pospiech, lat 9, Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, n-l Izabela Kempa

-Julia Bęcka, lat 9, Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, n-l Marcelina Wojtasik

 

II grupa wiekowa: klasy IV-VI

Nagrody:

-Dawid Zdun, lat 12, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-l Marta Filipczak

-Marianna Szulc, lat 11, Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, n-l Marcelina Wojtasik

-Wiktoria Kucharska, lat 12, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

-Aurelia Barczewska, lat 12, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

-Kamila Fibingier, lat 12, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

Wyróżnienia:

-Amelia Przybył, lat 12, Gminny Ośrodek kultury w Brzezinach, n-l Marta Filipczak

-Ada Lewicka, lat 10, Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, n-l Marcelina Wojtasik

– Agata Karolak, lat 10,  MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

-Dagmara Przybył, kl IV, Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim, n-l Violetta Lebda

-Emanuela Borecka, lat 12, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

 

III grupa wiekowa: klasy VII, VIII, gimnazja:

-Jakub Duleba, lat 15, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-l Marta Filipczak

-Sandra Jakóbczak, lat 15, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

-Ignacy Kaźmierczak, lat 13, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-l Marta Filipczak

-Michał Machowski, lat 14, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

-Marta Torzyńska, lat 15, Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, n-l Magdalena Przegoń

Wyróżnienia:

-Zuzanna Duleba, lat  16, Gminny Ośrodek kultury w Brzezinach, n-l Marta Filipczak

-Anna Niezgódka, lat 14, MDK w Ostrowie Wielkopolskim, n-l Katarzyna Bielawska

-Julia Sulikowska, lat 13, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

-Martyna Wanat, lat 15, MDK w Kaliszu, n-l Bogusława Kowalczyk

 

IV grupa wiekowa: szkoły średnie:

Nagrody:

-Grzegorz Cyba, lat 16, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l Jerzy Wiśniewski

-Jakub Leśniak, lat 16, MDK w Ostrowie Wielkopolskim, n-el Jakub Godziszewski

-Oskar Kasprzak, lat 16, IV LO w Ostrowie Wielkopolskim, n-l Agnieszka Lisiak

-Jakub Sztukowski, lat 16, Szkoła Podstawowa im.Jana Pawłą II w Lamkach, n-l Jerzy Wiśniewski

-Patrycja Wołowicz, lat 15, Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, n-l Marcelina Wojtasik

Wyróżnienia:

-Zuzanna Duleba, lat 16, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-l Magda Filipczak,

-Anna Gustawska, lat 17, MDK w Ostrowie Wielkopolskim, n-l Katarzyna Bielawska,

-Aleksandra Palczewska, lat 16, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l Jerzy Wiśniewski,

-Patryk Pietrzak, lat 16 lat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l Jerzy Wiśniewski,

-Justyna Zwiernik, lat 17, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, n-l Katarzyna Bielawska

 

V grupa wiekowa, dorośli:

Nagrody:

-Oliwia Andrzejewska, lat 18, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Anna Chaladyn, lat 31, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Monika Matyjak, lat 27, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Krzysztof Suszyński, lat 31, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Arkadiusz Wdowczyk, lat 42, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

Wyróżnienia:

-Wiesław Hajdziony, lat 53, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Magda jakubowska, lat 47, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Paweł Kucharski lat 23, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Sylwia Mikary, lat 37, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska

-Marta Sołtysiak, lat 20, MDK w Kaliszu, n-l Beata Solińska