Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jak co roku w drugiej połowie października odbyło się tradycyjne spotkanie pracowników MDK z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor MDK – Anna Drobniewska wyróżniłą nauczycieli oraz pracowników obsługi szczególnie wyróżniających się na przestrzeni minionego roku szkolnego.. Poniżej przedstawiamy ich sylwetki.

Aleksandra Antczak

Od wielu lat, w ramach współpracy MDK ze Stowarzyszeniem re-Ewolucja organizuje „Dzień bez samochodu” promując rower, jako ekologiczny środek transportu, co w dobie bardzo zanieczyszczonego powietrza, ma ogromne znaczenie dydaktyczno – wychowawcze. Nauczycielka przez swoje działania kształtuje postawę ekologiczną wychowanków, zachęca do pracy w plenerze, kształtuje wrażliwość na piękno przyrody. Jej wychowankowie rzadko rezygnują z zajęć, na których poznają m. in. tajniki krawiectwa artystycznego i plastyki użytkowej.

Mariusz Chocaj

Z powodzeniem uczy i doskonali umiejętności gry na instrumentach w dwóch zespołach wokalno – instrumentalnych. Jeden z nich „ TEREN PRYWATNY” był laureatem ostatniego Przeglądu Twórczości Okołogitarowej. Często i chętnie wraz z zespołami bierze udział w różnych imprezach na terenie naszej placówki, miasta i powiatu. Bardzo zaangażowany w działalność MDK, chętny do wykonywania różnych zadań wpływających na polepszenie stanu i działalności naszej placówki.

Beata Hajdziony

Po długiej nieobecności wróciła do MDK z pomysłem na nowy rodzaj zajęć, które cieszą się wśród najmłodszych wychowanków dużym zainteresowaniem. Potrafiła pokazać dzieciom, że mają sprawne rączki i tak jest w rzeczywistości, gdyż z każdych zajęć dzieci wychodzą z wykonaną przez siebie pracą. Natomiast nauczycielka wchodzi do placówki zazwyczaj obładowana torbami, w których znajdują się różne pomoce niezbędne do przeprowadzenia ciekawych zajęć. Nauczycielka realizując godziny imprezowe, między innymi podejmuje się prowadzenia imprez, co wykonuje bardzo profesjonalnie. Stosując ciekawe zapowiedzi staje się integralną częścią koncertu.

Dariusz Kępiński

Zastanawialiście się kiedyś Państwo, co należy robić, by wystawić spektakl teatralny? Pierwsze, co przechodzi przeciętnemu widzowi do głowy to wybrać aktorów, przydzielić im role i niech się nauczą tekstu a potem próby…. Otóż nie! Przedstawienie, sztuka teatralna, to konsekwencja ciężkiej, mozolnej, ale fantastycznej całorocznej pracy z młodym człowiekiem. To poznawanie historii i teorii teatru, to także poznawanie różnych technik, kultury słowa i ruchu scenicznego oraz budowania roli i wiele innych. W pracy dydaktyczno – wychowawczej niezwykle ważne jest również to, by poznać swoich wychowanków, ich radości i problemy, by dostosować tematykę zajęć, spektakli do bieżących nurtujących tematów, do czasem trudnych sytuacji młodzieżowych np. anoreksja, autoagresja itp.

Violetta Sikora

Człowiek teatru, dla której nie tylko tematyka i poziom wystawianych spektakli ma ogromne znaczenie. To nauczycielka, która uważa, że teatr może być i jest formą terapii nie tylko dla wychowanków uczęszczających na zajęcia do naszej placówki, ale również dla dzieci pokrzywdzonych przez los. Dzieci chorych, przebywających na turnusach rehabilitacyjnych w oddziale dziecięcym naszego szpitala, dzieci z niepełnosprawnością. Nauczycielka o dużej wrażliwości na piękno człowieka i przyrody. Przyjazna i otwarta na współpracę. Stale poszukująca i się doskonaląca.

Iwona Smektała- Strzelczyk

Nauczycielka, której wszystko gra i rytmicznie się układa. Bardzo aktywna podczas stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, który zakończyła z sukcesem, stając się nauczycielem dyplomowanym. Na swoich zajęciach ma zawsze wysoką frekwencję i mały odsetek wychowanków rezygnujących z zajęć. W pracy dydaktycznej zauważa każdego wychowanka i każdy czuje się podczas zajęć ważny i potrzebny. Wraz z uczestnikami zajęć z sukcesem brała udział w wielu konkursach i festiwalach oraz przedstawiała programy artystyczne na imprezach i uroczystościach organizowanych przez i w MDK. Prowadzone przez nią zabawy i ćwiczenia rytmiczne dają dzieciom dużo radości a wykorzystywanie przy tym m.in. instrumentów perkusyjnych jest dla nich wielką frajdą.

Alicja Zaremba

Dla tej nauczycielki był to wyjątkowo aktywny rok. Wraz z prowadzonymi grupami tanecznymi, brała udział w wielu festiwalach i konkursach w mieście, powiecie i kraju, zajmując wysokie lokaty. Potrafiła zaangażować do współpracy rodziców, których pomoc była szczególnie cenna podczas wyjazdów. Rodzice z zadowoleniem przyjmowali informację o kolejnych występach dzieci, które wymagały również nakładów finansowych. Nauczycielka nie tylko sama doskonaliła swój kunszt taneczny uczestnicząc w szkoleniu na instruktora Nirwana Fitnes, ale dokładała wszelkich starań, by organizować warsztaty taneczne dla wychowanek MDK z różnych grup, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Dobrosława Białkowska

Sumiennie i terminowo wykonuje zadania jej polecone w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzi pełną księgowość. Na bieżąco dokonuje rozliczeń finansowych, ale przede wszystkim we współpracy z dyrektorem opracowuje projekt planu dochodów i wydatków budżetowych placówki, który jest na systematycznie monitorowany, tak, aby każdy z paragrafów był wykonany w 100%.

Maria Mus

Sumiennie i terminowo wykonuje powierzone zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wzorowo prowadzi karty wynagrodzeń i sporządza listy płac, a naliczona pracownikom wypłata zawsze na czas znajduje się na ich koncie bankowym lub wypłacana jest w gotówce. Punktualna, poświęcająca pracy więcej czasu a niżeli przewiduje to umowa. aWykonując prace wykraczające poza jej obowiązki, dała się również poznać, jako doskonała ogrodniczka.

Jolanta Komorowska

Zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, odpowiedzialności i uprawnień wykonywała na bieżąco swoje zadania. Dbała o czystość w placówce, a po organizowanych imprezach czasami do późnych godzin wieczorno – nocnych wykonywała prace porządkowe umożliwiające następnego dnia planowe rozpoczęcie zajęć.  Uśmiechnięta i przyjazna również w stosunku do wychowanków uczestniczących w zajęciach.