Taniec na warsztacie

Uczestnicy zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury biorą udział w warsztatach tanecznych. Za nimi pierwszy weekend ćwiczeń, które prowadzą m.in. absolwenci placówki.

Warsztaty taneczne w ostrowskim MDK odbywają się od kilku lat. Te z tańca współczesnego i hip-hopu organizowane są z inicjatywy nauczycielek tańca: Alicji Zaremby i Katarzyny Zaremby. W miniony weekend, od 15 do 17 września, odbył się pierwszy cykl zajęć, drugi zaplanowany jest na dni od 22 do 24 września. W warsztatach uczestniczy około 60 osób, podzielonych na dwie grupy. To uczestnicy zajęć tanecznych z MDK.

Warsztaty prowadzą absolwenci zajęć w placówce, którzy nadal zajmują się tańcem – są członkami teatrów tańca bądź studiują taniec. Z dziećmi i młodzieżą w MDK przez dwa weekend września pracują: Natalia Gryczka, Filip Hylewicz, Martyna Konowalska, Agata Motyl i Zuzanna Wojciechowska. – Warsztaty to dla uczestników możliwość czerpania wiedzy od innych instruktorów, integracji, rozwoju w szerokim zakresie i nauka współpracy – mówi Alicja Zaremba z MDK.

Warsztaty są organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. – Dzięki tym dodatkowym zajęciom ich uczestnicy poznają absolwentów grup tanecznych z naszej placówki. To dla nich także cenna lekcja, z której dowiadują się, jak i gdzie można dalej rozwijać swoje taneczne pasje – mówi szefowa MDK Anna Drobniewska.

Tu obejrzysz film z pierwszej części warsztatów 🙂