Zapisy na zajęcia

UWAGA!

3 kwietnia 2018 r. rozpoczął się nabór na nowy rok szkolny 2018/2019. Zapisy trwają do 30 czerwca 2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00- 18.00. Karty zgłoszeniowe będzie można pobrać ze strony internetowej www.mdkostrow.pl w zakładce „Pliki do pobrania” od 31.03.2018 r., lub w w sekretariacie MDK, od 3.04.2018 r. Ponadto informujemy, że dotychczasowi uczestnicy zajęć będą mogli pobrać Kartę kontynuacji zajęć u swoich nauczycieli prowadzących.