II Powiatowy Konkurs Poetycki ZMOWA SŁOWA rozstrzygnięty

Na tegoroczny konkurs ZMOWA SŁOWA nadesłano 86 wierszy z całego powiatu ostrowskiego. Jury przyznało nagrody  i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: uczniowie III – V klasy szkoły podstawowej

II kategoria: uczniowie VI – VIII klasy szkoły podstawowej

III kategoria – szkoły ponadpodstawowe

 

Ze względu na sytuację epidemiczną nie możemy zaprosić wszystkich uczestników na uroczyste wręczenie nagród. Poprosiliśmy jednak laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii (nie zdradzając jednak zajętego miejsca), aby przygotowali krótki film, w którym zaprezentują swój nagrodzony wiersz. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

ODBIÓR NAGRÓD

Nagrody za I, II, III miejsce może odebrać rodzic / prawny opiekun uczestnika lub pełnoletni uczestnik.

 

Wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa wraz z upominkami – nauczyciel danej szkoły może odebrać dyplomy dla wszystkich swoich uczniów lub każdy uczestnik osobiście.

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa można odbierać w godzinach pracy sekretariatu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Wolności 10, Ostrów Wielkopolski

 

Poniżej znajdują się nagrania organizatora, jury i laureatów

Słowo od organizatora i jury

Laureaci kategorii I

Laureaci kategorii II

Laureaci kategorii III

 

Protokół z posiedzenia jury II Powiatowego Konkursu Poetyckiego „ZMOWA SŁOWA”

 

Jury w składzie mgr Justyna Szymendera – przewodnicząca jury, dr Bogna Skrzypczak – Walkowiak, dr Olga Janicka – członkowie jury, po przeczytaniu 86 wierszy, w dniu 10.12.2020 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii szkół podstawowych klas III – V:

 

I miejsce dla Zofii Mrotek ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku za wiersz „Moja magia”

II  miejsce dla Mai Marcinkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „W mgnieniu oka”

III miejsce dla Hanny Zimnej ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Czas”

 

Wyróżnienia dla:

Miłosza Bergandego ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku za wiersz „Rolki”

Jakuba Kupijaj ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Jesień, jesień jest na świecie!”

Kacpra Piaskowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach za wiersz „Koronawirus”

Mai Matysik ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Złota jesień”

 

W kategorii szkół podstawowych klas VI – VIII:

 

I miejsce dla Kacpra Lewandowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach za wiersz „Czas”

II  miejsce dla Klaudii Zaradnej ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Cisza”

III miejsce dla Marty Popiel ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Plecak pełen przygód”

 

Wyróżnienia dla:

Gabrieli Krakowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Moja Młodość”

Amelii Skałeckiej ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku za wiersz „Dawna zima”.

Aleksa Nawrockiego ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Codzienność”

Kai Śniegockiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Samotny liść”

Magdaleny Rataj ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen.  Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Niemy krzyk”

Mileny Chocaj ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach za wiersz „Marzenie”

Mikołaja Gabrysia ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Wirus 2020”

               

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

 

I miejsce dla Aleksandry Kupczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego              w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „a ciebie co ogranicza?”

II  miejsce dla Mai Kupczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Wiersz pierwszy”

III miejsce dla Jagody Janickiej z Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Pandemia”

 

Wyróżnienia dla:

Sandry Böhm z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Ciemny Tłum”

Aleksandry Smorawskiej z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Dobrze”

Weroniki Kątnej  z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Manifest”